dimecres, 18 de juny de 2008

Diferencia de Mesures

Cadira habitació: 53cm --> 10cm més

Taula habitació: 75cm --> 5cm més

Cadira menjador: 45cm --> 2cm mésT

aula menjador: 76cm --> 6cm més

Cadira aula: 34cm --> 9cm menys

Taula aula: 64cm --> 6cm menys

Mesures de Le Corbusier

43cm per a la cadira

70cm per a la taula

Activitat 5

Anàlisi de les proporcions dels alumnes de la classe a partir de la relació que hi ha entre la altura del cap i l'altura del cos. Indica les mesures dels centímetres.

La meva proporció: 8
L'altura del meu cap: 22 cm
L'altura del meu cos: 168 cm

La proporció de la classe: 20,27 cm
Mitjana d'altures del cap de la classe: 20, 27 cm
Mitjana d'altures de la classe: 165 cm
Proporció de la classe: 8,14 cm

dimarts, 17 de juny de 2008

Fotos Barri


Fotos Barri


Señal


Rampa metalica


ombra de banc